Hva er verdien av en tilstandskontroll

Tilstandskontroll er grunnlaget for et godt vedlikehold

Hensikten med en tilstandskontroll er å avdekke den faktiske helsen til høyspentkablene. 

 

Alle høyspentkabler har ulike forutsetninger og blir utsatt for forskjellige påkjenninger som vil påvirke levetiden til anlegget. Av samme grunn gir alder alene et dårlig grunnlag for å vurdere tilstanden.

 

 

Den beste måten å avgjøre om høyspentkablen er i god stand eller ikke er ved å utføre en tilstandskontroll.

Det finnes flere ulike metoder for dette og alle har sine fordeler og ulemper.

For mindre kritiske kabler kan det være tilstrekkelig med en Online PD survey. Dette vil avdekke eventuelle svakheter i endeavslutninger, kabel eller skjøter så sant disse svakhetene genererer partielle utladninger (Glimming) ved normal driftspenning. Dette vil derimot ikke avsløre om det finnes PD som trigges ved overspenning. Det  vil også være begrensninger i hvor langt målingene "ser".

For mer kritiske kabler anbefales det at det utføres en fullstendig kabeldiagnose med isolasjonstesting. Det innebærer at kabel må tas ut av drift. En full kabeldiagnose tar mellom 1 og 2 timer. Under en kabeldiagnose blir kabel utsatt for en overspenning inntil 1,7 * U0, samtidig som det blir utført diagnose for partielle utladninger og TanDelta.

PD diagnosen vil avdekke og lokaliserer svake punkter langs kabel med en nøyaktighet på under 1 meter. 

TD diagnosen avdekker den generelle aldringen i isolasjonen til kabelen i sin helhet.

Kabeldiagnosen vil gi et godt grunnlag for å avgjøre om kabelens faktiske helse og informasjon slik at svakhetene kan utbedres og levetid forlenges.

1/2
Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png