top of page

Overvåket islolasjonstest 20-300 Hz

med PD & TD diagnose

Kabeldiagnose med Damped AC (DAC)

Damped AC er en velprøvd og anerkjent teknologi for høyspent testing med sensitiv PD & TD diagnose av IEEE, IEC, CENELEC og Cigrè.

 

I motsetning til en vanlig stresstest er ikke hensikten til en DAC test å stresse svakheter til havari under test. DAC spenningen er lite destruktiv og det er den sensitive PD diagnosen som avgjør om kabelanlegget godkjennes eller ikke. DAC kilden har et lavt støynivå og med en test frekvens mellom 20-300 Hz oppnår man tilsvarende testforhold som under normal drift (50Hz). Dette er svært viktig ved måling av partielle utladninger. 

 

En fullstendig DAC kabeldiagnose avdekker og lokaliserer svakheter og aldring uten at frisk isolasjon påvirkes.

DAC PD diagnose:

PD diagnose med DAC kan avdekke små svakheter i kabel, skjøter og endeavslutninger som ellers ville bestått en ren isolasjonstest. 

 • PD måling i henhold til; IEC 60270, IEC 60885-3, IEEE 400.3

 • Alle typer kabler fra 6,3 til 145 kV

 • Med ensidig måling kan 10-15 km med kabel testes. 

 • PD mapping (Lokalisering < 1 meter)

 • PDIV (Start-spenning)

 • PDEV (Slukke-spenning)

 • PRPD (PD mønster)

 • PD level (Amplitude/Repetisjonsrate)

 • PRPD og PD egenskaper under DAC spenning tilsvarer resultatene ved 50 Hz

 • Avdekker typiske montasjefeil i skjøter og termineringer som;

  • Dårlig preparert pex overflate (knivkutt og urenheter)

  • Dårlig halvlederavtak

  • Dårlig krymping

  • Feilmontering av feltfordeler

DAC TanDelta diagnose:

DAC TD avdekker dielektriske tap som oppstår ved ulike svakheter i isolasjonen. DAC TD er spesielt nyttig til å avdekke aldring og degradering av isolasjonen i papirkabler

 • Dipole losses (Generell aldring)

 • Interface losses (Overflate problemer)

 • PD losses (Partielle utladninger)

Damped AC teknologien er samsvar med relevante internasjonale standarder og anbefalinger: 

 • IEC 60060-3

 • IEC 60502

 • IEC 60270

 • IEC 60885-3

 • IEC 60141

 • IEEE 400

 • IEEE 400.4

 • IEEE 400.3

 • CIGRÈ Technical Brochure 502

bottom of page