Overvåket islolasjonstest 20-300 Hz

med PD & TD diagnose

1/8

Kabeldiagnose med Damped AC (DAC)

Damped AC er en velprøvd og anerkjent teknologi for høyspent test med diagnose av IEEE, IEC, CENELEC og Cigrè.

 

Med lavt støynivå og en test frekvens mellom 20-300 Hz oppnår man tilsvarende forhold som under fabrikk testing, samt normal drift. Med dette avdekkes små svakheter som er reelle under normal drift.

DAC spenningen er lite destruktiv og som en overvåket isolasjonstest kan testen avsluttes før eventuelle feil utvikler seg og fører til et havari under testen. På denne måten får man tid til å planlegge utskiftningene bedre.

DAC PD diagnose:

PD diagnose med DAC kan avdekke små svakheter i kabel, skjøter og endeavslutninger som ellers ville bestått en ren isolasjonstest. 

 • PD måling i henhold til; IEC 60270, IEC 60885-3, IEEE 400.3

 • Alle typer kabler fra 6,3 til 145 kV

 • Med ensidig måling kan 10-15 km med kabel testes. 

 • PD mapping (Lokalisering < 1 meter)

 • PDIV (Start-spenning)

 • PDEV (Slukke-spenning)

 • PRPD (PD mønster)

 • PD level (Amplitude/Repetisjonsrate)

 • PRPD og PD egenskaper under DAC spenning tilsvarer resultatene ved 50 Hz

 • Avdekker typiske montasjefeil i skjøter og termineringer som;

  • Dårlig preparert pex overflate (knivkutt og urenheter)

  • Dårlig halvlederavtak

  • Dårlig krymping

  • Feilmontering av feltfordeler

Damped AC teknologien er samsvar med relevante internasjonale standarder og anbefalinger: 

 • IEC 60060-3

 • IEC 60502

 • IEC 60270

 • IEC 60885-3

 • IEC 60141

 • IEEE 400

 • IEEE 400.4

 • IEEE 400.3

 • CIGRÈ Technical Brochure 502

DAC TanDelta diagnose:

DAC TD avdekker dielektriske tap som oppstår ved ulike svakheter i isolasjonen.

 

DAC TD er spesielt nyttig til å avdekke aldring og degradering av isolasjonen i papirkabler

 • Dipole losses (Generell aldring)

 • Interface losses (Overflate problemer)

 • PD losses (Partielle utladninger)