top of page

Kabeldiagnose med LIRA

LIne Resonance Analysis 

LIRA is følsom for små endringer i kabelens elektriske parametere, hovedsaklig isolasjon permittivitet som er en betydelig tilstandsindikator for kabel helse

(termisk aldring, fuktighet, isolasjonsfeil og mekanisk skade). LIRA er et godt verktøy for å lokalisere feilstedet på kabler opp til 300 km.

LIRA kan avdekke:

  • Alle typer endringer som påvirker isolasjons-kapasitansen

  • Dimensjonelle endringer som skjøter eller overgangsskjøter mellom forskjellige kabeltyper, områder påvirket av omfattende oppvarming, stråling, vanninntrenging, korrosjon, bøyninger, riper, mekaniske påvirkninger, tretthet, osv.

  • Global eller lokal materiale nedbrytning (PEX, PILC og andre)

LIRA kan ved noen tilfeller avdekke:

  • Skader i ytterkappe hvis vann/fuktighet eller andre faktorer påvirker kapasitansen til isolasjonen 

  • Feil med høy motstand, avhengig av omfang av endring og størrelse.

bottom of page