top of page

Målinger av linje- og jordimpedanser
Positive, negative og nullsekvensimpedanser
av kraftkabel, linje og jordingsanlegg

Måling av synkron- og nullimpedanser brukes til innstilling av relévern og til planleggingsarbeid.

 Målingene er nødvendige for å validere de beregnede impedansene. Den faktiske impedansen påvirkes av en rekke ulike faktorer som jordmotstand, vannrør eller andre nedgravde ledere som ikke kan forutses i beregningene. Dette fører til avvik mellom beregnet og faktisk impedans og vil kunne føre til at vern ikke slår ut når de skal.

positiv/negativ/null-sekvensimpedans

Impedansmålinger

Linjeimpedanser og k-faktorer for luftledninger eller høyspentkabler


Jordimpedanser for store systemer


Trinn- og berøringsspenninger


Gjensidig kobling av parallelle luftledninger


Kobling av kraftledninger til signalkabler

bottom of page