top of page

AC test 50 Hz opp til 120 kV

Isolasjonstest 50 Hz (Power frequency withstand test)

I mange tilfeller kreves det at isolasjonstesten utføres med driftfrekvens (50/60 Hz).

Dette krever betydelig høyere energi tilførsel og er i mange tilfeller utfordrende å gjennomføre på komponenter med høy kapasitans ute i felt. For test av kabler >50 meter med 50 Hz, vil utstyret bli stort og lite praktisk å benytte ute i felt.

Derimot så vil denne type testing kunne utføres på kortere kabel lengder, f.eks. på duplex kabler i trafostasjoner eller på kabelprøver/skjøter/endeavslutninger som en del av et FAT/SAT eller RD-prosjekter.

 

Denne type testing er også anbefalt og mulig å gjennomføre på bryteranlegg, strømtrafoer, samleskinner, brytervogner og mindre motorer.


Vi utfører testing av slike komponenter med en testspenning opp til 120 kV, maks120 mA (7,2 kVA)


Som ekstra kvalitetssikring kan testen kombineres med måling av partielle utladninger. Dette avdekker også mindre avvik som på sikt kan føre til havari.

bottom of page