Høyspent isolasjonstest med TD diagnose

VLF (0,1 Hz) tan δ Diagnose

IMG_1094_edited.jpg
1/5

TanDelta-måling (dissipasjonsfaktor) er en ikke-destruktiv test som evaluerer tilstanden til isolasjonen i sin helhet.

 

TanDelta gir en indikasjon om aldringen i islolasjonen ved å sammenligne forholdet mellom kabelens kapasitive ladestrøm (Ic) og den resistive lekasjestrømmen (Ir)

Fordeler med VLF TD Diagnose testing

  • Tan Delta ved 0,1 Hz er den beste måten å avdekke vanntrevekst i PEX-isolasjon

  • Avdekker fukt i kabel/skjøter

  • VLF Tandelta (TD) kan avdekke den generelle aldringen i isolasjonen og skaper et fingeravtrykk av isolasjonssystemet som brukes for videre sammenligning

td kriterier papir.jpg

Source: IEEE 400.2-2013

td kriterier xlpe.jpg

Source: IEEE 400.2-2013