top of page

PD måling uten behov for driftsstans​

vindturbiner

Partielle utladninger PD) blir ansett som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter.

Vår PD survey avdekker feil uten behov for driftstans. I mange tilfeller kan også feilen lokaliseres.

Vi utfører avanserte PD målinger som gir oss all nødvendig informasjon for videre analyse. Basert på denne informasjonen bidrar vi til at riktige tiltak igangsettes 

PD surveyen kan utføres på alt av elektrisk utstyr fra 6 kV til 420 kV, gitt at de har et isolasjonsystem.

 

Avhengig av påtrykket spenning og dempningen i høyspentkabler kan vi avdekke feil i kabel og skjøter flere km fra selve målepunktet.

 

En PD survey vil:

• Avdekke isolasjonssvakheter i MV & HV-systemer

• Økt pålitelighet til høyspentkomponenter

• Økt levetid

• Økt sikkerhet

• Reduser risiko
• Reduser vedlikeholdskostnader

Remote PD survey

NEKA kan også utføre en PD survey over 4G. Det eneste dere trenger å gjøre på site er å midlertidig feste PD sensorene på de aktuelle høyspentkablene. Selve målingene og analysen utføres av testingeniør. Med dette unngår man fordyrende kostnader som dødtid, reisetid, reisekostander og ekstra kostnader ved feks offshore arbeid.

PD målingene tar ca 5 til 15 minutter pr kabelsett (3 faser) avhengig av kompleksiteten av målingene. Resultatet vil være det samme som om testingeniøren var på site.

 

 

Remote engelsk.png
bottom of page