• TW

Periodisk kontroll av 33-132 kV kabelanlegg i vindparker


Med periodisk tilstandskontroll kan man i en tidlig fase avdekke feil under utviklig før de resulterer i et havari. Partielle utladninger (PD) blir ansett som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter.

En PD survey avdekker og lokaliserer feil uten behov for driftstans. Dette er en komplekse PD målinger som fanger opp nødvendig informasjon for tilstandsvurderingMålingene utføres i nærheten av termineringene og vil avdekke om det finnes isolasjonsfeil med partielle utladninger i termineringer, skjøter eller kabel. Målingene vil også avdekke om det finnes PD aktivitet i andre komponenter som måletransformatorer, krafttransformatorer eller i selve bryteranlegget.PD aktivitet er ansvarlig for over 80% av nedbrytende havarierFeil avdekket under Periodisk kontroll:


24 kV bryteranlegg

Målingene avdekket kritisk isolasjonsfeil i bryteranlegget. Utgående kabel ble også målt i andre enden, 350 meter fra bryter, og samme aktivitet ble målt her. Anlegget var av eldre type og hadde ikke gassindikering. Anlegget var tomt for sf6 gass og ble byttet omgåendeStrømtrafo 24 kV

I et større anlegg ble det utført PD målinger på ca 20 kabelavganger. Feilen ble lokalisert til en strømtrafo på fase L1 ved en av avgangene. Denne ble skiftet og det ble utført en etterkontroll som viste at feilen var rettet.

Kun støy ved nye målinger
Høyspentkabel 24 kV

Målinger i en nettstasjon avdekket kritisk PD aktivitet ved et av kabel settene. Analysen indikerte at feilen var i selve kabelen. Det ble anbefalt å igangsette tiltak for å lokalisere. Noen måneder senere havarerte kabelen og feil stedet ble lokalisert til 200 meter fra nettstasjonen.


Kontakt; post@neka.no


Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png