Sluttkontroll av kabelanlegg

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

TanDelta-målingen (dissipasjonsfaktor) er en ikke-destruktiv test som evaluere tilstanden til kabelen i sin helhet. Med den dielektriske dissipasjonsfaktoren tan δ, måles forholdet mellom kabelens ladestrøm (Ic) og lekasjestrømmen (Ir)

Fordeler med VLF TD Diagnose testing

  • VLF TD verifiserer installasjonen og gir eieren et fingeravtrykk av kabelinstallasjonen for fremtidig kontroll

  • TanDelta diagnosen avdekker fukt/vann i kabel/skjøter.

1/5

VLF TanDelta Diagnose

Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png