Sluttkontroll av kabelanlegg

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

1/6

VLF stress-test

Hensikten med en stress-test er å verifisere integriteten til kabelen som testes. Hvis kabelen har en feil som er alvorlig nok ved testspenningen vil et elektrisk tre starte å vokse. Stress-testen er en ren bestått / ikke bestått test og vil ikke gi noen ytterlig informasjon. Sluttkontrollen burde alltid kombineres med en PD test for å avdekke mindre avvik.

Sluttkontroll i henhold til;IEEE 400.2-2013, IEC 60502-2 or Cenelec HD 620
•God isolasjon vil være upåvirket

•Avdekker; Produksjonsfeil, installasjonsfeil og mekaniske skader

•Bruker sinusformet spenning, 0,1 Hz

•Inntil 30 km kabel kan testes

Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png