top of page

Sluttkontroll av kabelanlegg

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

Sluttkontroll med PD & TD Diagnose

Damped AC er en velprøvd og anerkjent teknologi for høyspent testing med sensitiv PD & TD diagnose av IEEE, IEC, CENELEC og Cigrè.

 

I motsetning til en vanlig stresstest er ikke hensikten til en DAC test å stresse svakheter til havari under test. DAC spenningen er lite destruktiv og det er den sensitive PD diagnosen som avgjør om kabelanlegget godkjennes eller ikke. DAC kilden har et lavt støynivå og med en test frekvens mellom 20-300 Hz oppnår man tilsvarende testforhold som under normal drift (50Hz). Dette er svært viktig ved måling av partielle utladninger. 

 

En fullstendig DAC kabeldiagnose avdekker og lokaliserer svakheter og aldring uten at frisk isolasjon påvirkes.

DAC PD diagnose:

PD diagnose med DAC avdekker små svakheter

i kabel, skjøter og endeavslutninger som ellers ville bestått en isolasjonstest. 

 • PD måling i henhold til; IEC 60270, IEC 60885-3, IEEE 400.3

 • Alle typer kabler fra 6,3 til 145 kV

 • Med ensidig måling kan minimum 15 km kabel testes. 

 • For ekstra lange kabler kan tosidig måling benyttes.

 • PD mapping (Lokalisering < 1 meter)

 • PDIV (Start-spenning)

 • PDEV (Slukke-spenning)

 • PRPD (PD mønster)

 • PD level (Amplitude/Repetisjonsrate)

 • PD møster og resultater sammenlignbare med normal 50 Hz

 • Avdekker typiske montasjefeil i skjøter og termineringer som;

  • Dårlig preparert pex overflate (knivkutt og urenheter)

  • Dårlig halvlederavtak

  • Dårlig krymping

  • Feilmontering av feltfordeler

PD aktivitet skyldes:

I følge IEEE er PD ansvarlig for over 80% av alle nedbrytende havarier i høyspentanlegg. PD skyldes isolasjonssvakheter som følge av installasjonsfeil, produksjonsfeil, transportskader eller graveskader.

Damped AC teknologien er samsvar med relevante internasjonale standarder og anbefalinger: 

 • IEC 60060-3

 • IEC 60502

 • IEC 60270

 • IEC 60885-3

 • IEC 60141

 • IEEE 400

 • IEEE 400.4

 • IEEE 400.3

 • CIGRÈ Technical Brochure 502​

DAC TanDelta diagnose:.

​​

DAC TD avdekker dielektriske tap som oppstår ved ulike svakheter i isolasjonen. DAC TD er spesielt nyttig til å avdekke aldring og degradering av isolasjonen i papirkabler

 • Dipole losses (Generell aldring)

 • Interface losses (Overflate problemer)

 • PD losses (Partielle utladninger)

bottom of page