Sluttkontroll av kabelanlegg

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

1/2

Sluttkontroll med PD & TD Diagnose

Damped AC er en velprøvd og anerkjent teknologi for overvåket isolasjonstesting med diagnose for høyspenningskabler. 

 

Siden test frekvens ved DAC er mellom 20-300 Hz oppnår man tilsvarende forhold som under normal drift 50 Hz.  Dette bidrar til å avdekke svakheter som er reelle under normal drift.

 

Sluttkontroll med DAC PD diagnose bidrar til å avdekke også små feil som ellers ville feilet under normale driftsforhold ved et senere tidspunkt. 

DAC PD diagnose:

PD diagnose med DAC avdekker små svakheter

i kabel, skjøter og endeavslutninger som ellers ville bestått en isolasjonstest. 

 • PD måling i henhold til; IEC 60270, IEC 60885-3, IEEE 400.3

 • Alle typer kabler fra 6,3 til 72,5 kV

 • Med ensidig måling kan minimum 15 km kabel testes. 

 • For ekstra lange kabler kan tosidig måling benyttes.

 • PD mapping (Lokalisering < 1 meter)

 • PDIV (Start-spenning)

 • PDEV (Slukke-spenning)

 • PRPD (PD mønster)

 • PD level (Amplitude/Repetisjonsrate)

 • PD møster og resultater sammenlignbare med normal 50 Hz

 • Avdekker typiske montasjefeil i skjøter og termineringer som;

  • Dårlig preparert pex overflate (knivkutt og urenheter)

  • Dårlig halvlederavtak

  • Dårlig krymping

  • Feilmontering av feltfordeler

PD aktivitet skyldes:

I følge IEEE er PD ansvarlig for over 80% av alle nedbrytende havarier i høyspentanlegg. PD skyldes isolasjonssvakheter som følge av installasjonsfeil, produksjonsfeil, transportskader eller graveskader.

Damped AC teknologien er samsvar med relevante internasjonale standarder og anbefalinger: 

 • IEC 60060-3

 • IEC 60502

 • IEC 60270

 • IEC 60885-3

 • IEC 60141

 • IEEE 400

 • IEEE 400.4

 • IEEE 400.3

 • CIGRÈ Technical Brochure 502​

DAC TanDelta diagnose:.

​​

DAC TD avdekker dielektriske tap som oppstår ved ulike svakheter i isolasjonen. DAC TD er spesielt nyttig til å avdekke aldring og degradering av isolasjonen i papirkabler

 • Dipole losses (Generell aldring)

 • Interface losses (Overflate problemer)

 • PD losses (Partielle utladninger)

Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
 • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png