top of page

Sluttkontroll av kabelanlegg

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

LIRA is følsom for små endringer i kabelens elektriske parametere, hovedsaklig isolasjon permittivitet som er en betydelig tilstandsindikator for kabel helse

(termisk og aldrende stråling, fuktighet, isolasjonsfeil, mekanisk skade).

LIRA kan avdekke:

  • Alle typer endringer som påvirker isolasjons-kapasitansen

  • Dimensjonelle endringer som skjøter eller overgangsskjøter mellom forskjellige kabeltyper, områder påvirket av omfattende oppvarming, stråling, vanninntrenging, korrosjon, bøyninger, riper, mekaniske påvirkninger, tretthet, osv.

  • Global eller lokal materiale nedbrytning (PEX, PILC og andre)

LIRA kan ved noen tilfeller avdekke:

  • Skader i ytterkappe hvis vann/fuktighet eller andre faktorer påvirker kapasitansen til isolasjonen 

  • Feil med høy motstand, avhengig av omfang av endring og størrelse.

LIne Resonance Analysis 

bottom of page