Sluttkontroll av kabelanlegg

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

1/2

DAC PD diagnose:

PD diagnose med DAC avdekker små svakheter

i kabel, skjøter og endeavslutninger som ellers ville bestått en isolasjonstest. 

 • PD måling i henhold til; IEC 60270, IEC 60885-3, IEEE 400.3

 • Alle typer kabler fra 6,3 til 72,5 kV

 • Med ensidig måling kan minimum 10 km kabel testes. 

 • For ekstra lange kabler kan tosidig måling benyttes.

 • PD mapping (Lokalisering < 1 meter)

 • PDIV (Start-spenning)

 • PDEV (Slukke-spenning)

 • PRPD (PD mønster)

 • PD level (Amplitude/Repetisjonsrate)

 • PD møster og resultater sammenlignbare med normal 50 Hz

 • Avdekker typiske montasjefeil i skjøter og termineringer som;

  • Dårlig preparert pex overflate (knivkutt og urenheter)

  • Dårlig halvlederavtak

  • Dårlig krymping

  • Feilmontering av feltfordeler

Damped AC teknologien er samsvar med relevante internasjonale standarder og anbefalinger: 

 • IEC 60060-3

 • IEC 60502

 • IEC 60270

 • IEC 60885-3

 • IEC 60141

 • IEEE 400

 • IEEE 400.4

 • IEEE 400.3

 • CIGRÈ Technical Brochure 502

PD aktivitet skyldes:

I følge IEEE er PD ansvarlig for over 80% av alle nedbrytende havarier i høyspentanlegg. PD skyldes isolasjonssvakheter som følge av installasjonsfeil, produksjonsfeil, transportskader eller graveskader.

Sluttkontroll med

PD Diagnose

Damped AC er en velprøvd og anerkjent teknologi for høyspent test med diagnose av høyspenningskabler. 

 

Siden test frekvens ved DAC er mellom 20-500 Hz oppnår man tilsvarende forhold som under normal drift 50 Hz.  Dette bidrar til å avdekke svakheter som er reelle under normal drift.

 

Sluttkontroll med DAC PD diagnose bidrar til å avdekke også små feil som ellers ville feilet under normale driftsforhold ved et senere tidspunkt. 

DAC TanDelta diagnose:.

​​

DAC TD avdekker dielektriske tap som oppstår ved ulike svakheter i isolasjonen. DAC TD er spesielt nyttig til å avdekke aldring og degradering av isolasjonen i papirkabler

 • Dipole losses (Generell aldring)

 • Interface losses (Overflate problemer)

 • PD losses (Partielle utladninger)

PD overvåking under 

SOAK test

Alle nye kritiske kabelforbindelser burde  kontrolleres for partielle utladninger (PD) når de  spenningsettes for første gang!

I tilfeller hvor det ikke er mulig å teste med overspenning er det vanlig å utføre en så kalt SOAK test. Dette innebærer at kabelen spenningsettes med drifspenning, uten last, i 24-timer. En SOAK test ved U0 vil kun avsløre betydelige feil. Men dette i kombinasjon med en PD-overvåking vil kunne  avslører mindre avvik som under normale forhold ville tatt tid.

Overvåkingen er egnet for alt elektrisk utstyr fra 3kV til 600kV. Sensorene blir montert på sikker avstand fra HV-potensialet, så det er ikke behov for serviceavbrudd

SOAK test med PD overvåking

• Data blir samlet inn de første 4 timene under SOAK
• Data samlet inn de siste 4 timene under SOAK

1/8

TanDelta-målingen (dissipasjonsfaktor) er en ikke-destruktiv test som evaluere tilstanden til kabelen i sin helhet. Med den dielektriske dissipasjonsfaktoren tan δ, måles forholdet mellom kabelens ladestrøm (Ic) og lekasjestrømmen (Ir)

Fordeler med VLF TD Diagnose testing

 • Tan Delta bidrar til å sikre at installasjonen er tilfredsstillende, uten svakheter som kan mislykkes på et senere tidspunkt.

 • VLF TD verifiserer installasjonen og gir eieren et fingeravtrykk av kabelinstallasjonen for fremtidig kontroll

1/5

VLF TanDelta Diagnose

1/7

VLF PD Diagnosis

Hipot PD-testing kan avsløre og lokalisere svakheter i kabel, skjøter og endeavslutninger.

Med en høyspenningskilde blir kabel utsatt for en overspenning tilsvarende 1,5 - 2,2*U0. Samtidig vil enhver PD-aktivitet bli målt. Nye kabelanlegg skal ikke vise tegn til partielle utladninger og om dette er tilfellet må feilen utbedres og testen gjentas.

 

Sluttkontroll med PD diagnose sikrer at kvaliteten på installasjonen er tilfredstillende og selv små avvik vil avsløres før anlegget settes i drift. 

Dette avdekker:

▪ Feilen lokaliseres inntil få meter

▪ Type feil (PRPD)

▪ PD-nivå

▪ Triggerspenning / Slukkespenning

▪ Amplitude

Med denne informasjonen kan avvik ved kabel, skjøter og endeavsluttninger utbedres før anlegget overtas av eier.  l

PD aktivitet skyldes:

I følge IEEE er PD ansvarlig for over 80% av alle nedbrytende havarier i høyspentanlegg. PD skyldes isolasjonssvakheter som følge av installasjonsfeil,

produksjonsfeil, transportskader eller graveskader.

1/6

VLF stress-test

Hensikten med en stress-test er å verifisere integriteten til kabelen som testes. Hvis kabelen har en feil som er alvorlig nok ved testspenningen vil et elektrisk tre starte å vokse. Stress-testen er en ren bestått / ikke bestått test og vil ikke gi noen ytterlig informasjon. Sluttkontrollen burde alltid kombineres med en PD test for å avdekke mindre avvik.

Sluttkontroll i henhold til;IEEE 400.2-2013, IEC 60502-2 or Cenelec HD 620
•God isolasjon vil være upåvirket

•Avdekker; Produksjonsfeil, installasjonsfeil og mekaniske skader

•Bruker sinusformet spenning, 0,1 Hz

•Inntil 30 km kabel kan testes

LIRA is følsom for små endringer i kabelens elektriske parametere, hovedsaklig isolasjon permittivitet som er en betydelig tilstandsindikator for kabel helse

(termisk og aldrende stråling, fuktighet, isolasjonsfeil, mekanisk skade).

LIRA kan avdekke:

 • Alle typer endringer som påvirker isolasjons-kapasitansen

 • Dimensjonelle endringer som skjøter eller overgangsskjøter mellom forskjellige kabeltyper, områder påvirket av omfattende oppvarming, stråling, vanninntrenging, korrosjon, bøyninger, riper, mekaniske påvirkninger, tretthet, osv.

 • Global eller lokal materiale nedbrytning (PEX, PILC og andre)

LIRA kan ved noen tilfeller avdekke:

 • Skader i ytterkappe hvis vann/fuktighet eller andre faktorer påvirker kapasitansen til isolasjonen 

 • Feil med høy motstand, avhengig av omfang av endring og størrelse.

1/2

LIne Resonance Analysis 

1/1

Kappetest

Komplett ytterkappe er viktig for høyspentkablers levetid. Om denne er skadet og vann kommer inn i systemet vil kabelens levetid åpenbart forkortes.

 

Neka har utstyr og ekspertise til å utføre kappetest på lange kabler

Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
 • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png