top of page

Tilstandskontroll måletrafo

Tilstandskontroll gir kunnskap om den faktiske tilstanden til de forskjellige komponentene i høyspentnettet. Denne kunnskapen bidrar til at de riktige beslutningene om vedlikehold og utskiftinger kan igangsettes. Dette forbedrer den generelle ytelsen til en lavere kostnad

Online PD Survey

Partielle utladninger PD) blir ansett som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter.

En PD survey avdekker og lokaliserer feil uten behov for driftstans. Dette er en komplekse PD målinger som fanger opp all nødvendig informasjon om aktiivteten. Med denne informasjonen kan riktige tiltak igangsettes 

Surveyen egner seg for alt elektrisk utstyr fra 3kV til 600kV.

Screenshot_1.png

Source: IEEE 493-1997 (GOLD BOOK)

PD survey vil:

• Avdekke isolasjonssvakheter i MV & HV-systemer

• Økt pålitelighet til høyspentkomponenter

• Økt levetid

• Økt sikkerhet

• Reduser risiko
• Reduser vedlikeholdskostnader

bottom of page