Tilstandskontroll av elektriske maskiner

Tilstandskontroll gir kunnskap om den faktiske tilstanden til de forskjellige komponentene i høyspentnettet. Denne kunnskapen bidrar til at de riktige beslutningene om vedlikehold og utskiftinger kan igangsettes. Dette forbedrer den generelle ytelsen til en lavere kostnad

Partielle utladninger PD) blir ansett som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter.

En PD survey avdekker og lokaliserer feil uten behov for driftstans. Dette er en komplekse PD målinger som fanger opp all nødvendig informasjon om aktiivteten. Med denne informasjonen kan riktige tiltak igangsettes 

Surveyen egner seg for alt elektrisk utstyr fra 3kV til 600kV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: IEEE 493-1997 (GOLD BOOK)

PD survey vil:

• Avdekke isolasjonssvakheter i MV & HV-systemer

• Økt pålitelighet til høyspentkomponenter

• Økt levetid

• Økt sikkerhet

• Reduser risiko
• Reduser vedlikeholdskostnader

1/7

Online PD Survey

VLF med TD & PD Diagnose

Høyspent testing av elektriske maskiner er beskrevet i IEEE Std 433-2009.

 

Hensikten med testen er å avgjør om integritet til isolasjonen  i transformatoren. Om isolasjonen består testen er  sannsynligheten for et havari før neste serviceintervall lavere.

En godkjent test kan riktignok ikke garantere at en feil kan oppstå, men erfaringen tilsier at testen avdekker feil som ellers kunne resultert i havari.

 

Testen omfatter:

 

 

- Stresstest/Isolasjonstest

- TanDelta test ( Tapsfaktor)

- PD måling (Glimming i isolasjonen)

1/1
Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png