top of page

Tilstandskontroll av bryteranlegg

Tilstandskontroll gir kunnskap om den faktiske tilstanden til de forskjellige komponentene i høyspentnettet. Denne kunnskapen bidrar til at de riktige beslutningene om vedlikehold og utskiftinger kan igangsettes. Dette forbedrer den generelle ytelsen til en lavere kostnad

Partielle utladninger PD) blir ansett som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter.

En PD survey avdekker og lokaliserer feil uten behov for driftstans. Dette er en komplekse PD målinger som fanger opp all nødvendig informasjon om aktiivteten. Med denne informasjonen kan riktige tiltak igangsettes 

Surveyen egner seg for alt elektrisk utstyr fra 3kV til 600kV. Målingene vil også kunne avdekke feil i kabel og skjøter langt fra selve målepunktet. Hvor langt avhenger av dempningen i kabelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: IEEE 493-1997 (GOLD BOOK)

PD survey vil:

• Avdekke isolasjonssvakheter i MV & HV-systemer

• Økt pålitelighet til høyspentkomponenter

• Økt levetid

• Økt sikkerhet

• Reduser risiko
• Reduser vedlikeholdskostnader

Online PD Survey

Screenshot_1.png

VLF Stress-test

Hensikten med en stress-test er å verifisere integriteten til kabelen som testes. Hvis testkabelen har en feil som er alvorlig nok ved testspenningen, vil et elektrisk tre starte og vokse i isolasjonen. Veksten av et elektrisk tre er avhengig av flere ulike faktorer, inkludert testspenning, frekvens, amplitude, og geometrien i defekten.

Vedlikeholdstest i henhold til; IEEE 400.2-2013         

  • God isolasjon er upåvirket

  • Avdekker: Produksjonsfeil, installasjonsfeil, mekaniske skader og aldring

  • Sinusformet spenning, 0,1 Hz

  • 30 min testtid

  • Inntil 30 km med kabel kan testes 

Isolasjonstesting av AC elektriske maskiner i henhold til IEEE Std 433-2009

bottom of page