top of page

Sluttkontroll av:

  • HS tavler

  • Samleskinner

  • Vakumbrytere

  • Gjennomføringer

GIS.jpg

PD måling under SOAK test

Avdekker svakheter som genererer partielle utladninger ved normal driftspenning.

IMG_2394_edited.jpg

Høyspent isolasjonstest

med AC 50 Hz  

Høyspent tavler, gjennomføringer vakumbrytere og samleskinner anbefales ofte å testes med 50 Hz.

 

Vi utfører testing opp til 120 kV.

Høyspent testen kan kombineres med PD måling

bottom of page