top of page
  • TW

Lokalisering av vanntrevekst i PEX kabel


I en PEX-kabel er vanntrevekst og partielle utladninger de viktigste mekanismene som degraderer isolasjonen og som fører til redusert levetid. Med riktig diagnostikk kan kabelanlegg med disse svakhetene avdekkes og lokaliseres. Med dette kan utskiftninger planlegges, anlegg kan settes under oppsyn og man vet hvilke anlegg som forventes å ha en lang levetid.

Dette resulterer i en høyere leveringssikkerhet og e-verkene får mulighet til å planlegge utskifting basert på kabelanleggets tilstand.Vanntrevekst er mest vanlig i tidlig generasjoner av pex kabler. Dette skyldes blant annet bruken av dampvulkanisering i produksjonen, samt fraværet at korrekt vanntetting i kabel.


Vanntrevekst er en langsom prosess, hvor isolasjonen degraderes over tid. Vanntrevekst avdekkes ved hjelp av TanDelta målinger ved å sammenligne den kapasitive ladestrømmen og den resistive lekkasjestrømmen i isolasjonsmediumet. Lokaliseringen av området med vanntrevekst er derimot vanskeligere da TanDelta målingene kun gir oss en verdi som indikerer aldringen.


Men ettersom vanntreet utvikler seg så vil det som oftest oppstå et elektrisk tre som genererer partielle utladninger og disse kan lokaliseres.

Ved å kombinere flere diagnosemetoder er det mulig å avdekke de fleste svakheter som kan føre til havari.


Kontakt oss så vil vi anbefale hvilken metoder som lønner seg i deres tilfelle.


+47 95232799Comments


bottom of page