• TW

Kritisk islolasjonsfeil i pex kabel avdekket under en online PD survey

Under en Online PD survey ble det oppdaget kritisk PD aktivitet ved et av kabelavgangene i en nettstasjon. Etter å ha analysert dataen ( PRPD, PD puls, FFT) ble det anbefalt å ta kabel ut av drift for å kjøre en offline PD test slik at feilen kunne lokaliseres.
PRPD, PD puls og FFT


Tre måneder etter første test, havarerte kabelen

Feilen ble senere lokalisert i kabel, ca 500 meter fra nettstasjonen. Når kabel ble kuttet, fosset det vann ut av kabel. Dette var av typen tidlig generasjons pex kabel hvor det ikke var tilstrekkelig vannbarriere. Det er trolig at kabel hadde utviklet vanntrevekst i isolasjonen


Vanntrevekst kan i utgangspunktet ikke avdekkes med PD målinger da disse ikke genererer partielle utladninger. Men ettersom disse utvikler seg vil dette gi grobunn for elektriske trær. Når dette skjer så vil det oppstå partielle utladninger, som igjen kan måles.Fordeler med en PD survey uten driftsstans

  • Ikke behov for driftsstans

  • Selve målingene tar bare noen minutter pr fase

  • Sensor trenger kun kontakt med ytterkappen på kabelen. Kan også festes på jordinger.

  • Kan benyttes på kabelsystemer, transformatorer, bryteranlegg, elektriske maskiner.

  • Kan benyttes på systemspenninger fra 3,3 til 420 kV

  • En måling gir all nødvendig data for å avgjøre tilstanden. I visse kompliserte tilfeller kan det være behov for flere målinger

  • Målingene vil også avsløre om det er ved aktivitet ved andre tilknyttede komponenter, feks transformator, bryteranlegg, strømtrafo .osv

  • Målinger kan utføres over tid, slik at utviklingen kan overvåkes


Ta kontakt:

post@neka.no

+47 95232799

www.neka.noKontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png