top of page
  • TW

HS isolasjonstest VS Overvåket HS isolasjonstest


Testing av høyspent kabelanlegg (MV) utføres ofte i henhold til IEC 60502 eller IEEE 400.

I henhold til disse skal kabelanlegget utsettes for en overspenning (1,7 - 3 * U0) i en gitt tid (15-60 minutter). Dette kalles gjerne for en stresstest (Withstand test). Holder kabelanlegget denne spenningen i den akutelle tiden er testen godkjent.


Dessverre så ser man at dette ofte kan være en en falsk godkjennelse. Svakheten med en slik test er at man er "blind" for svakheter som ikke er store nok eller av riktig karakter til at de fører til et gjennomslag under testen. I noen tilfeller starter nedbrytningen av isolasjonen, men avsluttes før gjennomslaget inntreffer. Siden dette er en godkjent/ikke-godkjent test vil man da godkjenne et anlegg som ikke burde blitt godkjent.


For å unngå at kabelanlegg med svakheter godkjennes anbefales det derfor at man kombinerer isolasjonstesten med partial discharge (PD) diagnose. Ved å kombinere disse to testene vil man da kunne overvåke hele kabelstrekket med skjøter og endeavslutninger under stresstesten. Om det finnes svakheter ved noen av disse komponentene vil disse avdekkes og lokaliseres. Med dette kan anlegget underkjennes selv om det består selve stresstesten.


Godkjent stresstest, men underkjent PD diagnose


Vi opplever ofte at kabelanlegg vi tester består selve stresstesten selv om de har alvorlige svakheter ved seg. I eksemplet under har vi et anlegg hvor skjøtene ved to av fasene var dårlige. Svakhetene i disse skjøtene var av den grad at PD aktiviteten var aktiv ved normal driftspenning og økte markant ved overspenning, feks ved en jordfeil i nettet.


Hadde dette anlegget kun blitt stresstestet hadde disse dårlige skjøtene vært uoppdaget og anlegget hadde blitt godkjent i god tro. Heldigvis kombinerer vi altid våre kontroller med PD & TD diagnose og kunden fikk skiftet skjøtene før idriftsettelse.


PD aktivitet ved skjøt på L1 og L3 ved 310 meter (U0)

PRPD ved U0

PD aktivitet ved skjøt på L1 og L3 ved 310 meter (1,7*U0)

PRPD ved 1,7*U0Comments


bottom of page