top of page
  • TW

Hva er forventet levetid til et høyspent kabelanlegg?


Svaret på dette kommer helt an på hvem man spør. Produsenter av kabel og kabelutstyr opererer gjerne med ca 30 år som forventet levetid. Ulike studier basert på erfaringstall tilsier at man kan forvente en levetid et sted mellom 40 og 80 år.


Anleggets levetid påvirkes av en rekke faktorer som det er vanskelig å forutsi ved år 0. Et anlegg utsettes for en rekke miljømessige og operasjonelle stressfaktorer som påvirker levetiden.


Så hva kan en anleggseier gjøre for å påvirke anleggets levetid?


For det første kan de sørge for at anlegget er dimensjonert og prosjektert for de aktuelle driftsforholdene. For det andre kan de sørge for at anlegget ikke blir levert med svakheter. Dette forutsetter at det stilles krav til sluttkontroll av anlegget i sin helhet.

Med dette som utgangspunkt er sannsynligheten stor for at anlegget overgår produsentenes forventede levetid.


Underveis i livsløpet vil det også være klokt å utføre tilstandskontroll. Med dette får man en løpende vurdering av status quo og muligheten til å gjennomføre utbedringer underveis.


Venter man med utbedringer til havarier oppstår, risikerer man at kortslutningsstrømmen og det økte elektrisk stresset skader og degraderer kabel, skjøter og endeavslutninger slik at anlegget forringes raskere.


Med andre ord vil det lønne seg å være i forkant av et havari.


Comments


bottom of page