top of page
  • TW

Factory acceptance test (FAT) 22 kV subsea cable

Som en del av en FAT for en ny 22 kV sjøkabel ble det gjennomført en Damped AC (DAC) høyspent isolasjonstest. Høyspent testen ble kombinert med sensitiv partial discharge diagnose.


PD testen utføres i henhold til IEC 60270 og har som hensikt å avdekke mindre isolasjons svakheter som ellers ville bestått en ren isolasjonstest. Ved hjelp av TDR metodikken vil disse svakhetene lokaliseres langsmed kabel med svært høy nøyaktighet.


Før test må derfor kabel og testsystem kalibreres. Dette gjøres ved å sende inn pulser av ulik størrelse og beregne tidsforskjellen mellom injeksjonspuls og refleksjonspuls.

I dette tilfellet kunne vi kalibrere ned til 100 pC.Under selve isolasjonstesten ble spenningen gradvis økt fra 0 kV og opp til maksimal testspenning, samtidig som det ble gjennomført sensitiv PD overvåkning. Det ble ikke avdekket noe PD aktivitet over støynivået på plassen og kabel kunne godkjennes.


Comments


bottom of page