top of page
  • TW

Kontroll av kritiske HS kabler etter flere havarier i anlegg fra 2019

Neka har nylig gjennomfør kontroll av flere kritiske kabelanlegg hos en av våre industrikunder.


Anlegget ble installert i 2019 og siden den gang har eier opplevd at flere endeavslutninger har havarert grunnet feilmontasje. Kabelanlegget forsyner en smelteovn og havari på disse kablene fører til stans og svært høye kostnader for eier.


Det ble derfor bestemt å gjennomføre en fullverdig kabeldiagnose under en vedlikeholdsstans. Totalt ble 45 enleder-kabler kontrollert. Kablene ble testet som et nytt anlegg i henhold til IEC 60502-2:


- HS Stresstest: 3*U0 i 15 min

- PD test ved 1,5*U0


Resultatet fra kontrollen var som følgende:


1) Alle kablene besto stresstesten på 3*U0

2) To av endeavslutningene feilet PD testen og måtte skiftes

Ta kontakt for mer info:


+47 95232799

Comments


bottom of page