Tilstandskontroll av HS tavler, brytere,

samleskinner og gjennomføringer

GIS.jpg

Online PD måling uten behov for driftsstans

Avdekker svakheter som genererer partielle utladninger ved normal driftsspenning. Utføres på anlegg uten behov for driftsstans. Utstyret kan også midlertidig monteres for overvåking over tid

IMG_1579.jpg

Høyspent isolasjonstest

med DAC 20-300 Hz  

Høyspent tavler, gjennomføringer vakumbrytere og samleskinner kan testes med DAC 20-300 Hz.

 

Vi utfører testing opp til 65 kV og kan kombinere isolasjonstesten med partial discharge og TanDelta diagnose.

Substation%20Testing%20Banner_0_edited.j

Isolasjonsdiagnose med TanDelta 15-400 Hz

Isolasjonsdiagnose ved måling av tapsfaktor (TD), kapasitans og relaterte impedansemålinger opp til 12 kV AC. Avdekker aldring og svakheter i isolasjonen til kraft transformatorer, måletrafo, gjennomføringer, effektbrytere og avledere. 

hvi_alt-12060_2.jpg

Høyspent isolasjonstest

med AC 50 Hz  

Høyspent tavler, gjennomføringer vakumbrytere og samleskinner anbefales ofte å testes med 50 Hz.

 

Vi utfører testing opp til 120 kV og kan kombinere høyspent testen med PD måling