top of page

AC test 50 Hz opp til 120 kV

Power frequensy test bryteranlegg

Koblingsutstyr bør testes for å verifisere isolasjonsmateriales evne til å tåle spesifiserte overspenninger i bestemte tider uten dielektrisk sammenbrudd.

Testspenningen for testing i felt er vanligvis 75 eller 80 % av nivåene som benyttes ved FAT av leverandørene. Slike tester bør utføres som:

Testing burde utføres i forbindelse med;

- Igangsettingstest før nytt utstyr tas i bruk

- Test før nylig vedlikeholdt utstyr settes i drift igjen

- Generelt, som en del av et  forebyggende vedlikeholdsprogram

 

Kontrollerer integriteten til:

- Vakuumbrytere

- Samleskinner

- Koblingsutstyr

Som ekstra kvalitetsikring kan isolasjonstesten kombineres med partial discharge måling. Med dette avdekkes også mindre avvik som på sikt kan fører til havari. 

bottom of page