top of page

Kontroll av krafttransformator og transformatorgjennomføringer

TanDelta test.png

Høyspent isolasjonstest 12 kV
(15-400 Hz) med TD/cap diagnose

Isolasjonstest med måling av tapsfaktor (TD), kapasitans og impedanse. 

Avdekker aldring og svakheter i isolasjonen til krafttransformatorer, trafogjennomføringer, effektbrytere og avledere. 

prycam.jpg

Måling av partielle utladninger på transformatorgjennomføringer

Måling av partielle utladninger er en av metodene som anbefales for kontroll av transformatorgjennomføringer. PD målinger utføres under normale driftsforhold. Litt avhengig av tilkomsten utføres målingene uten behov for driftsstans eller ved en rask utkobling for tilkobling av sensorer. Ved oppdagelse av PD aktivitet kan utstyret monters for overvåking over tid

bottom of page