top of page

Kontroll av krafttransformator, 
gjennomføringer og måletrafoer

TanDelta test.png

Krafttransformator diagnose

Neka utfører komplett diagnose av transformatorer og gjennomføringer.

Vi kan utføre;

Kapasitans og tapsfaktor (TD), viklingsmotstand og lastkobler-analyse, omsetningsforhold, kortslutningsimpedans og exciting current test. 

Avdekker aldring og svakheter i isolasjons-systemet, koblingsproblemer, mekanisk deformasjon og kortslutninger i krafttransformatorer, trafogjennomføringer, effektbrytere og avledere. 

TanDelta test.png

CT og VT diagnose

Neka utfører komplett diagnose av strømtrafoer og spenningstrafoer.

Vi kan utføre;

Kapasitans og tapsfaktor (TD), CT/VT eksitasjonskurve, DT og VT forhold, CT viklingsmotstand og CT og VT byrde. 

prycam.jpg

Måling av partielle utladninger på gjennomføringer

Måling av partielle utladninger er en av metodene som anbefales for kontroll av transformatorgjennomføringer. PD målinger utføres under normale driftsforhold. Litt avhengig av tilkomsten utføres målingene uten behov for driftsstans eller ved en rask utkobling for tilkobling av sensorer. Ved oppdagelse av PD aktivitet kan utstyret monters for overvåking over tid

bottom of page