Tilstandskontroll krafttransformator og gjennomføringer

GIS.jpg

Online PD måling uten behov for driftsstans

Avdekker svakheter som genererer partielle utladninger ved normal driftsspenning. Utføres på anlegg uten behov for driftsstans. Utstyret kan også midlertidig monteres for overvåking over tid

Substation%20Testing%20Banner_0_edited.j

Høyspent isolasjonstest
med TanDelta diagnose

Isolasjonstest med måling av tapsfaktor (TD), kapasitans og impedanse. 

Avdekker aldring og svakheter i isolasjonen til krafttransformatorer, trafogjennomføringer, effektbrytere og avledere.