Tilstandskontroll krafttransformator og gjennomføringer

GIS.jpg

Online PD måling uten behov for driftsstans

Avdekker svakheter som genererer partielle utladninger ved normal driftsspenning. Utføres på anlegg uten behov for driftsstans. Utstyret kan også midlertidig monteres for overvåking over tid

Substation%20Testing%20Banner_0_edited.j

Isolasjonsdiagnose med TanDelta 15-400 Hz

Isolasjonsdiagnose ved måling av tapsfaktor (TD), kapasitans og impedansemålinger 

Avdekker aldring og svakheter i isolasjonen til kraft transformatorer, måletrafo, gjennomføringer, effektbrytere og avledere.