top of page

PD måling uten behov for driftsstans

Online PD Survey

prycam.jpg

Partielle utladninger PD) blir ansett som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter.

En PD survey avdekker isolasjons svakheter i trafo og trafogjennomføringer under normale driftsforhold. Dette er en komplekse PD målinger som fanger opp all nødvendig informasjon om aktivtiten. Med denne informasjonen kan riktige tiltak igangsettes 

PD surveyen egner seg for alt elektrisk utstyr fra 6,3 kV til 420kV. 

Screenshot_1.png

Source: IEEE 493-1997 (GOLD BOOK)

PD survey vil:

• Avdekke isolasjonssvakheter i transformator og gjennomføringer

• Økt pålitelighet til høyspentkomponenter

• Økt levetid

• Økt sikkerhet

• Reduser risiko
• Reduser vedlikeholdskostnader

bottom of page