top of page

Sluttkontroll av transformator

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

Partielle utladninger PD) blir sett på som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter

PD surveyen avdekker og lokaliserer feil uten behov for driftstans. Dette er en komplekse PD målinger som fanger opp all nødvendig informasjon om aktiivteten. Med denne informasjonen kan riktige tiltak igangsettes 

Surveyen egner seg for alt elektrisk utstyr fra 3kV til 600kV. For transformatorer blir målingene utført på kabler og / eller jordinger. I situasjoner der det oppdages PD aktivitet anbefales det å installere utstyr som utfører målinger over en periode. Årsaken til dette er at transformatorer vanligvis isoleres med olje som kan ha en "selvreparerende" effekt. Hvis PD-aktiviteten er stående over tid, må tiltak vurderes.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: IEEE 493-1997 

PD survey vil:

• Avdekke isolasjonssvakheter i MV & HV-systemer

• Øk påliteligheten til høyspentkomponenter

• Øk levetiden

• Øk sikkerheten

• Reduser risiko
• Reduser vedlikeholdskostnader

Online PD Survey

Screenshot_1.png

VLF Withstand test

Hensikten med en stress-test er å verifisere integriteten til isolasjonen i transformatoren. Hvis isolasjonen har en feil som er alvorlig nok ved testspenningen, vil et elektrisk tre vokse i isolasjonen. Et elektrisk tre er avhengig av flere ulike faktorer, inkludert testspenning, frekvens, amplitude, og geometrien i defekten.

Vedlikeholdstest i henhold til;IEEE Std 433-2009         

  • God isolasjon er upåvirket

  • Avdekker:Produksjonsfeil,installasjonsfeil, mekaniske skader og aldring

  • Sinusformet spenning, 0,1 Hz

bottom of page