Sluttkontroll av bryteranlegg

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

Partielle utladninger PD) blir sett på som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter

PD surveyen avdekker og lokaliserer feil uten behov for driftstans. Dette er en komplekse PD målinger som fanger opp all nødvendig informasjon om aktiivteten. Med denne informasjonen kan riktige tiltak igangsettes 

Surveyen egner seg for alt elektrisk utstyr fra 3kV til 600kV. For bryteranlegg blir målingene utført på kabler og / eller jordinger, samt bryterdører. I situasjoner der det oppdages PD aktivitet anbefales det å installere utstyr som utfører målinger over en periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: IEEE 493-1997 

PD survey vil:

• Avdekke isolasjonssvakheter i MV & HV-systemer

• Øk påliteligheten til høyspentkomponenter

• Øk levetiden

• Øk sikkerheten

• Reduser risiko
• Reduser vedlikeholdskostnader

1/1

Online PD Survey

1/1

VLF Withstand test

Hensikten med en stress-test er å verifisere integriteten til isolasjons systemet i bryteranlegget. Samleskinnene i bryteranlegg er ofte luftisolerte noe som betyr at testens hensikt ikke er å kontrollere isolasjonstesten. Hensikten er å forsikre seg om at man fortsatt har tilstrekkelig med avstand mellom fase/fase og fase/jord etter installasjonen.  

       

  • God isolasjon er upåvirket

  • Avdekker:Produksjonsfeil,installasjonsfeil, mekaniske skader og aldring

  • Sinusformet spenning, 0,1 Hz

Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png