top of page

Sluttkontroll av kabelanlegg

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

PD overvåking under SOAK test

Alle nye kritiske kabelforbindelser burde  kontrolleres for partielle utladninger (PD) når de  spenningsettes for første gang!

I tilfeller hvor det ikke er mulig å teste med overspenning er det vanlig å utføre en så kalt SOAK test. Dette innebærer at kabelanlegget spenningsettes med drifspenning, uten last i 24-timer.

En SOAK test ved U0 vil kun avsløre alvorlige svakheter. Mindre og mer vanlige montasjefeil trenger tid for å utvikles til et gjennomslag og vil derfor skjelden vises under en SOAK test.

For å kompansere for manglende overspenning så vil kombinasjonen mellom SOAK test og overvåking av partielle utladninger være en måte å avdekker svakheter på. Om det finnes svakheter ved anlegget som genererer partielle utladninger under driftsspenning vil disse kunne måles. Med dette avsløres mindre avvik som ellers ville bestått en ren SOAK test.

 

For anlegg med mange skjøter kan sensorer monteres under montasjen eller i link bokser der det er aktuelt

Overvåkingen er egnet for alt elektrisk utstyr fra 3kV til 600kV. Sensorene blir montert på sikker avstand fra HV-potensialet, så det er ikke behov for serviceavbrudd

SOAK test med PD overvåking

• PD sensorer monteres ved alle skjøter 

• Data blir samlet inn de første 4 timene under SOAK
• Data samlet inn de siste 4 timene under SOAK

bottom of page