Sluttkontroll av kabelanlegg

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

PD overvåking under 

SOAK test

Alle nye kritiske kabelforbindelser burde  kontrolleres for partielle utladninger (PD) når de  spenningsettes for første gang!

I tilfeller hvor det ikke er mulig å teste med overspenning er det vanlig å utføre en så kalt SOAK test. Dette innebærer at kabelanlegget spenningsettes med drifspenning, uten last, i 24-timer. En SOAK test ved U0 vil kun avsløre betydelige feil. Men dette, i kombinasjon med PD-overvåking vil kunne avslører mindre avvik som ellers ville bestått en ren SOAK test. For anlegg med mange skjøter kan sensorer monteres under montasjen eller i link bokser der det er aktuelt

Overvåkingen er egnet for alt elektrisk utstyr fra 3kV til 600kV. Sensorene blir montert på sikker avstand fra HV-potensialet, så det er ikke behov for serviceavbrudd

SOAK test med PD overvåking

• PD sensorer monteres ved alle skjøter 

• Data blir samlet inn de første 4 timene under SOAK
• Data samlet inn de siste 4 timene under SOAK

1/8
Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png