Sluttkontroll av nye HS kabelanlegg

 

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

DSC_0985_edited.jpg

Høyspent isolasjonstest med PD & TD diagnose 20-300 Hz

Sluttkontroll av kabelanlegg i henhold til IEC, IEEE eller Cenelec. Avansert kabeldiagnose med Damped AC avdekker og lokaliserer svakheter i endeavslutninger, skjøter og kabel, samt den generelle isolasjons aldring. Anlegget testes med en overspenning slik at svakheter som trigges ved jordfeil også avdekkes. Kabelanlegg fra 6,3 til 250 kV med en lengde intill 30 km kan testes. 

PD måling ved 132 kV kabel.jpg

Måling av partielle utladninger (PD) under SOAK test

PD anses som den største bidragsyteren til isolasjonsdegradering. 

Kabelanlegget kontrolleres for installasjonsfeil som genererer partielle utladninger. Nye kabel installasjoner skal ikke generere partielle utladninger.

PD målinger kan utføres på de fleste type anlegg fra 6 til 420 kV uten behov for driftsstans. 

IMG_1094_edited_edited.jpg

Høyspent isolasjonstest

med TD diagnose 0,1 Hz

VLF Tandelta verifiserer at kabelanlegget tåler overspenning, samt avdekker vann/fukt i kabel/skjøter.

Kabeldiagnose med

Line Resonance Analysis (LIRA)

Kontrollen avdekker og lokaliserer endringer i de elektriske parametere i kabel.

IMG_1129.JPG

Høyspent isolasjonstest 0,1 Hz

Kabelanlegget utsettes for en overspenning med den hensikt å fremprovosere et kontrollert gjennomslag i svakheter i kabel, skjøter og termineringer. Holder anlegget spenningen i gitt tid er anlegget godkjent

hvi_alt-12060_2.jpg

Høyspent isolasjonstest 50 Hz

Mindre kapasative laster kan testes med 50 Hz utstyr, feks kan korte kabler med en en kapasitans intill 5,3 nF testes med 60 kV. Lavere testspenning gir høyere testkapasitans. Testen kan kombineres med PD målinger. Vi har utstyr for å teste opptil 120 kV.