Sluttkontroll av nye HS kabelanlegg

 

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

Sluttkontroll av kabelanlegg i henhold til IEC, IEEE eller Cenelec. Sluttkontroll med DAC 20-300 Hz avdekker og lokaliserer svakheter i endeavslutninger, skjøter og kabel. TD diagnosen gir et fingeravtrykk for senere kontroller. 

Høyspent isolasjonstest med PD diagnose

Kontrollen verifiserer at kabelanlegget tåler overspenning, samt avdekker og lokaliserer svakheter i endeavslutninger, skjøter og kabel.

Online PD måling under SOAK test

Kabelanlegget kontrolleres for installasjonsfeil som genererer partielle utladninger. Nye kabel installasjoner skal ikke generere partielle utladninger.

Høyspent isolasjonstest

(Stresstest)

Kabelanlegget utsettes for en overspenning med den hensikt å fremprovosere et kontrollert gjennomslag i svakheter i kabel, skjøter og termineringer. Holder anlegget spenningen i gitt tid er anlegget godkjent

Høyspent isolasjonstest

med TD diagnose

VLF Tandelta verifiserer at kabelanlegget tåler overspenning, samt avdekker vann/fukt i kabel/skjøter.

LINE RESONACE ANALYSIS (LIRA)

Kontrollen avdekker og lokaliserer endringer i de elektriske parametere i kabel.

Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png