top of page
  • TW

Viktigheten av å kontrollere tilstanden til HS kabelanlegg etter kortslutning i nettetVed en kortslutning i en del av høyspentanlegg vil det kunne oppstå høye kortslutningsstrømmer og et forhøyet elektrisk stress i tilhørende kabelanlegg.

Det økte stresses kan føre til at andre høyspentkabler med skjøter og endeavslutninger blir skadet, som igjen fører til nye havarier.


Etter et havari burde derfor også kabelanlegg som kun ble indirekte berørt kontrolleres.

Med dette kan man være sikker på at havariet ikke skadet andre deler av anlegget.


Med en høyspent isolasjonstest, kombinert med PD & TD diagnose, vil eventuelle skader avdekkes og lokaliseres slik at også disse kan utbedres. Dette bidrar til at man unngår nye havarier.


Vi utfører denne type kabeldiagnose på anlegg opp til 72,5 kV.


Comments


bottom of page