top of page
  • TW

Utvidet tilstandskontroll i nettstasjon uten behov for driftsstans


De fleste netteiere ufører jevnlige kontroller av nettstasjonene i nettet sitt. Som regel er dette en visuell kontroll og man avdekker naturligvis kun hva som er synlig for det blotte øyet.

Med utvidet nettstasjonskontroll avdekkes isolasjonsfeil i de ulike høyspenningskomponentene i nettstasjonen. Isolasjonsfeil genererer ofte partielle utladninger (PD/glimming). Dette er elektriske ladninger som over tid bryter ned isolasjonsmatrialet. PD er den viktigste bidragsyteren til nedbrytende havarier i høyspenningskomponenter.

Figuren er hentet fra Pry-cam.com

Med strategiske målinger ved HS-kabler og jordinger lokaliserer vi hvilke komponenter som burde skiftes ut. I en enkel nettstasjon, er kontrollen gjennomført på 10-20 minutter. Videre analyseres denne dataen og det utarbeides en komplett rapport med resultater og anbefalinger.


I tillegg til å få oversikt over alle komponentene i den aktuelle nettstasjonen vil målingene også avdekke isolasjonsfeil med partielle utladninger i høyspentkablene som går ut stasjonen. Målingene dekker ca. 500 meter med høyspentkabel med eventuelle skjøter.

24 kV bryteranlegg

 

Målingene avdekket kritisk isolasjonsfeil i bryteranlegget. Utgående kabel ble også målt i andre enden, 350 meter fra bryter, og samme aktivitet ble målt her. Anlegget var av eldre type og hadde ikke gassindikering. Anlegget var tomt for sf6 gass og ble byttet omgående
Strømtrafo 24 kV

 

I et større anlegg ble det utført PD målinger på ca 20 kabelavganger. Feilen ble lokalisert til en strømtrafo på fase L1 ved en av avgangene. Denne ble skiftet og det ble utført en etterkontroll som viste at feilen var rettet.

Kun støy ved nye målinger
Høyspentkabel 24 kV

 

Målinger i en nettstasjon avdekket kritisk PD aktivitet ved et av kabel settene. Analysen indikerte at feilen var i selve kabelen. Det ble anbefalt å igangsette tiltak for å lokalisere. Noen måneder senere havarerte kabelen og feil stedet ble lokalisert til 200 meter fra nettstasjonen.


Kontakt; post@neka.no


Comments


bottom of page