top of page
  • TW

Unngå havarier i 132-420 kV endeavslutninger eller skjøter!

Havarier på dette spenningsnivået resulterer ofte i store materielle skader med svært kostbare konsekvenser. Mange av disse havariene kunne derimot være unngått med regelmessig tilstandskontroll. I forkant av et nedbrytende havari vil det i over 80 % av tilfellene forekomme partielle utladninger. Med andre ord så kan de fleste av disse havariene forutses og unngås med regelmessige PD målinger ( 3-5 år)


NEKA utfører denne type kontroll uten behov for driftstans. Ved hjelp av avanserte sensorer avdekkes og lokaliseres svakhetene slik at forberedende tiltak kan planlegges og gjennomføres.


Kontrollen kan også gjennomføres ved hjelp av eget lokalt personell. Vi sender dere testutstyret som kommer fastmontert i en Pelicase. Det eneste dere trenger å gjøre på site er å feste sensorene på ytterkappen til de aktuelle kablene. Selve målingene og analysen utføres av oss.


Ta kontakt for mer info:


+47 95232799
Comments


bottom of page