top of page
  • TW

Verdien av en Online PD survey


Under en online PD-survey ble det avdekket kritisk PD aktivitet ved flere kabelavganger i en transformatorstasjon. Det var en og samme kilde, men grunnet forplantningseffekten måtte vi utføre målinger ved en rekke kabelavganger for å lokalisere kilden.

Forskjellen mellom noen av målingene var svært liten, men gjennom analysen lokaliserte vi kilden.Kontrollen resulterte i;


1) Utskifting av en strømtransformator

2) Anbefalinger om å erstatte to eneavslutninger ved den ene kabelavgangen

3) Nye målinger på en 50 kV transformator ved et senere tidspunkt for å kontrollere utviklingen.Filtrert PRPD med bare PD-aktiviteten fra endeavsluttninger


Felles for PD aktiviteten (Surface discharge) ved fase 1 og 2 er at de har et symmetrisk

pd-mønster, raske PD-pulser med høyt frekvensinnhold og høy PD-amplitude.

Dette indikerer tilstedeværelsen av kritiske PD-fenomener som høyfrekvens

overflateutladninger.


Filtrert PRPD med bare PD-aktiviteten fra transformatoren


For den mistenkelige aktiviteten avdekket på transformatoren er mønsteret mer A-symmetrisk, men med raske PD-pulser med høyt frekvensinnhold og høy PD-amplitude.

Det er også to forskjellige kilder for aktiviteten.


Dette er en indikasjon på at det ikke er noe som fungerer som den skal i transformatoren. I oljeisolerte komponenter er det viktig å se på utviklingen av aktiviteten over tid. Dette er fordi utladningene kan oppstå grunnet midlertidige luftlommer som vil "reparere" seg selv.

Comments


bottom of page