• TW

Tilstandskontroll av krafttransformator med trafogjennomføringer


Isolasjonstest med TanDelta (tapsfaktor) diagnose


Isolasjonstesting med måling av tapsfaktor (TD), kapasitans og relaterte impedansemålinger opp til 12 kV AC (15-400 Hz).

Avdekker aldring, fukt og svakheter i isolasjonssystemet til krafttransformator med dens gjennomføringer. Kan også utføres på effektbrytere og avledere.

Testen kan kombineres med måling av partielle utladninger for ekstra kontroll. Testspenningen er opptil 12 kV og frekvensen kan endres fra 15 Hz til 400 Hz. Dette gir verdifull informasjon om isolasjonstilstanden.


Sweep Frequency Response Analyser

Sweep Frequency Response Analyser (SFRA) oppdager endringer/bevegelser ved transformatorens viklinger og mekaniske feil på grunn av mekanisk støt, transport eller kortslutning som definert i IEC 60076-18. Den kan også brukes til diagnostikk på roterende maskiner. Mange dielektriske og mekaniske feil er innledet ved hjelp av mekaniske endringer i viklingsstruktur