top of page
  • TW

Tilstandskontroll av krafttransformator med trafogjennomføringer


Isolasjonstest med TanDelta (tapsfaktor) diagnose
Isolasjonstesting med måling av tapsfaktor (TD), kapasitans og relaterte impedansemålinger opp til 12 kV AC (15-400 Hz).

Avdekker aldring, fukt og svakheter i isolasjonssystemet til krafttransformator med dens gjennomføringer. Kan også utføres på effektbrytere og avledere.

Testen kan kombineres med måling av partielle utladninger for ekstra kontroll. Testspenningen er opptil 12 kV og frekvensen kan endres fra 15 Hz til 400 Hz. Dette gir verdifull informasjon om isolasjonstilstanden.Comments


bottom of page