top of page
  • TW

Tilstandskontroll av tidlig generasjon PEX-kabel (1984)


En av våre kunder kontaktet Neka vedrørende en tilstandskontroll med restlivs-vurdering for et av deres kabelanlegg. Kabel var en tidlig generasjons PEX-kabel med strippbar halvleder som er kjent for sin problematikk med vanntrevekst. Den aktuelle kabelen var også forlagt i svært fuktige omgivelser. På bakgrunn av type kabel, alder og forleggning var det forventet at kabel nærmet seg utskiftning.


Resultatet av tilstandskontrollen var derfor svært positivt. Det ble gjennomført en høyspent isolasjonstest med PD og TD diagnose. PD diagnosen har som hensikt å avdekke svake punkter i kabelisolasjon, skjøter og endeavslutninger, mens TD diagnosen avdekker generell aldring og vanntrevekst i isolasjonen.


I dette tilfellet så var resultatene fra både PD og TD diagnosen svært gode.PD diagnosen avdekket ingen svake punkter verken i i kabelisolasjonen eller skjøter. Ved ca 60% overspenning fikk vi noen PD aktivitet ved endeavslutningen i nær-enden. Dette skyldtes trolig fuktig vær og annses ikke som kritisk for driften.


TD diagnosen avdekket heller ingen kritiske isolasjon svakheter. Resultatet tilsier svært lav eller ingen tilstedeværelse av vanntrevekst i isolasjonenPD diagnose:TD diagnose:


Comments


bottom of page