• TW

Kontroll av sjøkabler 6,3-72,5 kV


Det finnes hundrevis av sjøkabelanlegg rundt om i Norge og mange av disse er kritiske for strømforsyningen i det aktuelle nettet. En stor del er også langt over den forventede levealder. Alderen betyr likevel ikke at kablene er dårlige i seg selv.


Kabelens faktiske tilstand avdekkes med høyspent isolasjonstesting og PD & TD diagnose
Damped AC med PD/TD diagnose ( 20-500 Hz)


DAC teknologi gjør det mulig å spenningsette lange kabler med høy kapasitans, uten et høyt effektbehov. Testfrekvensen er avhengig av testobjektets kapasitans og vil ligge mellom 20 og 500 Hz. Med en-sidig måling kan minimum 10 km kabel testes. For ekstra lange kabler kan to-sidig måling benyttes.Med et lavt støynivå og en test frekvens mellom 20-500 Hz blir testobjektet utsatt for tilsvarende forhold som under normal drift (50 Hz). Dette gjør at resultatene fra PD diagnosen og TD diagnosen blir reelle.


DAC testing er i samsvar med følgende standarder og anbefalinger:


DAC PD diagnose:


Partielle utladninger (PD) er den største bidragsyteren til nedbrytende havarier i kabelanlegg. Med en DAC PD diagnose avdekkes små svakheter i kabel, skjøter og endeavslutninger som ellers ville bestått en ren isolasjonstest.


- PD måling i henhold til; IEC 60270, IEC 60885-3, IEEE 400.3

- Alle typer kabler fra 6,3 til 72,5 kV

- Med ensidig måling kan minimum 10 km kabel testes. 

- PD mapping (Lokalisering < 1 meter)

- PDIV (Start-spenning)

- PDEV (Slukke-spenning)

- PRPD (PD mønster)

- PD level (Amplitude/Repetisjonsrate)

- PD mønster og resultater sammenlignbare med normal 50 Hz


Avdekker typiske montasjefeil i skjøter og termineringer som:

  • Dårlig preparert pex overflate (knivkutt og urenheter)

  • Dårlig halvlederavtak

  • Dårlig krymping

  • Feilmontering av feltfordeler


DAC TD diagnose:


​DAC Tandelta avdekker dielektriske tap som oppstår i svakheter i isolasjonen. DAC TD er spesielt nyttig for å avdekke aldring og degradering av isolasjonen i papirkabel.


- Dipole losses (Generell aldring)

- Interface losses (Overflate problemer)

- PD losses (Partielle utladninger

LIRA (Line Resonance Analysis)

LIne Resonance Analysis

En LIRA-test avdekker alle typer endringer som påvirker kapasitansen i kabelen. LIRA er perfekt for å avsløre dimensjonale endringer som skjøter eller områder som er påvirket av omfattende oppvarming, vanninntrenging, korrosjon, bøyer, riper, mekaniske skade, tretthet og global eller lokal nedbrytning av isolasjonsmaterialet.


LIRA kan også benyttes til å lokalisere feilstedet når uhellet først har skjedd.


Fordeler med LIRA test:

- Ikke destruktiv test

- Kan brukes på kabler opp til 300 km

- Avdekker alle endringer som påvirker kapasitansen i kabel

- Følge utvikling over tid
Kontakt oss for en uforpliktende prat: +47 95232799 eller post@neka.no


Eller les mer her: www.neka.no


Kontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png