top of page
  • TW

Tilstandskontroll av kritiske 22 kV høyspenningskabler i industrien


Under en Online PD survey ble det avdekket kritisk PD aktivitet ved en av totalt 25 utgående kableavganger. Den aktuelle avgangen besto av to parallellkoblede kabelsettet med tilhørende endeavslutninger, samt overgangsskjøter 1,5 meter fra endeavslutningene.


Online PD målinger (50 Hz):


Noen uker etter Online kontrollen ble det gjennomført en Offline DAC kabeldiagnose. Denne testen bekreftet resultatene fra Online testen. Ved normal drift hadde man kritisk PD aktivitet ved fase L1 og L2 ved et av de to parallellkoblede kabelsettene. Testen avslørte også kritisk PD aktivitet ved fase L3 ved det andre kabelsettet, men da ved 20% overspenning.


På bakgrunn av kontrollen ble det anbefalt og skifte endeavslutninger/skjøter ved fase L1 og L2 ved det ene kabelsettet og endeavslutning/skjøt ved fase L3 ved det andre kabelsettet


Offline kabeldiagnose:


Kabelsett 1 med feil på fase L1 og L2 ved driftspenning:Kabelsett 2 med feil på fase L3 ved overspenning:


コメント


bottom of page