top of page
  • TW

Tilstandskontroll av blandet kabelanleggI dagens kraftsystemet finnes eksempler på 80 år gamle høyspentkabler. Dette er kabler av typen PILC som tross alderen trolig kan fungere i mange år fremover, gitt at de får ligge fysisk i fred. Men grunnet ombygginger og reperasjoner har disse kablene blitt skjøtet sammen med nyere type kabler og dette har i mange tilfeller ført til problemer.Det kan være utfordrende å fastslå tilstanden til anlegg bestående av ulike kabler (PILC og pex). En av årsakene til dette er at de ulike kabeltypene påvirkes ulikt av partielle utladninger (PD). Mens pex kabler er meget sårbare for PD har PILC kabler en naturlig tilstedeværelse av PD.


Mens PILC kabler har en naturlig tilstedeværelser av partielle utladninger er pex kabler svært sårbare for denne type aktivitet

For å avgjøre om en kabel er i god stand eller ikke må man gjennomføre kabeldiagnose.

En kabeldiagnose vil avsløre om hele eller deler av kabel er i god stand. Dette avgjøres ved hjelp av TanDelta diagnose og PD diagnose.


PD diagnosen avdekker isolasjonsfeil med PD ved kabelanlegget

 

 PD i kabelisolasjon

 PD i skjøter/overgangsskjøter

 PD i endeavslutningerTanDelta diagnosen avdekker ulike isolasjonstap som oppstår i isolasjonen. Ulike tap er dominerende ved ulike frekvenser:

 

 Interface losses 50-60 Hz (Overflate problemer)

 Dipole losses > 10 Hz (Generell aldring)

 PD losses > 10 Hz (Partielle utladninger)

 Conductive losses < 1 Hz ( Vanntrevekst)Resultatet fra en kabeldiagnose vil være:


 Kabel er i god stand og ingen tiltak behøves

 Deler av kabel må byttes

 Skjøt/skjøter må byttes

 Endeavslutning/Endeavslutninger må byttes


Kabeldiagnosen har en lav destruktiv effekt på kabel og svakhetene blir ikke stresset mer enn nødvendig. Fordelen med dette er at man har tid til å planlegge utskiftningene frem i tid.


Resultat fra en diagnose av blandet kabel ( PILC & pex)

 

Grunnet den naturlige tilstedeværelsen av PD i PILC kabel vil man altid ha mye PD aktivitet ved slike kurser. Men ut fra PD mappingen kan man se at man ikke har noe konsentrasjon av PD aktivitet. På bakgrunn av dette kan man si fastslå at kabel er i god stand.

Resultatene fra TD diagnosen bekrefter også at kabel er i god stand. TD verdiene er stabile mellom fasene og viser kun en liten økning ved de ulike spenningenetrinnene.
Basert på denne kontrollen kan man slå fast at kabel er i god stand og at det er ikke noe som indikerer at kabel ikke er klar for mange nye år i drift.

Comments


bottom of page