top of page
  • TW

Ikke destruktiv tilstandskontroll av 60 kV sjøkabel

Neka utførte for noen uker siden tilstandskontroll av en 1,7 km lang sjøkabel av typen OKRA 50CU 60 kV PILC fra 1960. Totalt ble 4 en-ledere testet, 3+1 reserve.Ingen av fasene viste tegn til svakheter, hverken ved partial discharge (PD) diagnosen eller TanDelta (TD) diagnosen. Vi hadde en liten økning av PD aktivitet ved fase L3. Aktiviteten ble lokalisert til å stamme fra motsatt ende og skyldes urenheter på overflaten av endeavslutningen.

TanDelta diagnosen, som sier noe om aldringen av isolasjonen, viser at man har stabile og jevne verdier mellom de ulike spenningene, samt mellom alle fasene. Selv reserve-fasen som stort sett har vært spenningsløs har samme TD verdier som de "brukte" fasene. Alt i alt indikerer dette at isolasjonen til disse kablene er i god stand, selv etter 60 år.


Fra PD lokaliseringen kan vi se at vi har noe utslag i motsatt ende, 1700 meter, ved fase L2 og L3.

Comentários


bottom of page