top of page
  • TW

Sluttkontroll (SAT) av høyspent bryteranlegg (GIS & AIS) og høyspent kabelanlegg


Hensikten med sluttkontroll etter installasjon er å identifisere og lokaliserer defekter slik at disse kan utbedres før anlegget settes i drift. Uoppdagede svakheter forkorter anleggets levetid og kan resultere i farlige og kostbare havarier.


SAT testprosedyre:


Høyspent bryteranlegg (IEC 62271-200)

  • Testspenningen er normalt 75-80% av spenningen benyttet under fabrikktesten (FAT), f.eks. et 33 kV bryteranlegg testes med 72 kV rms

  • Frekvensen på testspenningen skal være lik driftspenningen, typisk 50 Hz

  • Spenningen holdes i 1 minutt

  • Som ekstra kvalitetsikring kombineres AC isolasjonstesten med PD diagnose for å oppdage mindre isolasjonsfeil.


Høyspent kabelanlegg (IEC 60502-2 og IEEE 400)

  • Av praktiske årsaker benyttes ikke 50 Hz til å teste kabelanlegg. Dette skyldes den høye kapasative (μF) lasten kabler ofte medfører. Kortere lengder, typisk < 30 meter, kan derimot testes med en 50 Hz kilde.

  • I henhold til IEC og IEEE er alternative testmetoder Damped AC (20-300 Hz) eller VLF (0,1Hz) for testing av kabelsystemer.

  • Testspenningen er typisk mellom 1,7*U0 og 3*U0

  • Testtiden er mellom 15-60 minutter

  • Høyspenttesten komnineres med PD diagnose for ekstra kvalitetsikring som også gir et fingeravtrykk for senere kontroller. En ren stresstest vil i mange tilfeller ikke avdekke alle svakheter.


Neka tilbyr komplett sluttkontroll av HS anlegg.


For mer info:

+47 95232799
Comments


bottom of page