• TW

Sluttkontroll av nye høyspent kabelanlegg 6,3-36 kV

Flere og flere netteiere krever nå at kabelinstallasjoner blir isolasjonstestet som en del av sluttkontrollen. Hensikten med en slik kontroll er å sikre at termineringer, skjøter og kabel ikke blir levert med svakheter som på sikt vil føre til kostbare havarier for netteier.


Typiske installasjonsfeil som;

- Dårlig preparert pex overflate (knivkutt og urenheter)

- Luftlommer rundt skjøtehylse

- Dårlig halvlederavtak

- Dårlig krymping

- Feilmontering av feltfordeler


Vil i de fleste tilfeller ikke føre til et momentant havari under en stresstest. Denne typen "små" feil vil legge grunnlaget for partielle utladninger (PD) som igjen, over tid, vil bryte ned isolasjonen inntill et havari oppstår. Dette kan ta alt fra noen dager til flere år.


For å avdekke denne typen "normale" installasjonsfeil må man kombinere stresstesten med PD diagnose. En ren stresstest vil i de fleste tilfeller kun avsløre grove installasjonsfeil og ikke mer "normale" feil som kan oppstå under montasjen.


PD testing er ansett som det beste diagnose verktøyet for høyspentkomponenter. PD testing er som oftest et krav når det utføres sluttkontroll av komponenter før de blir levert fra fabrikken (FAT)Sluttkontroll med DAMPED AC & PD/TD diagnose (SAT)

Neka utfører sluttkontroll av kabelanlegg opp til 132 kV:

  • Damped AC stresstest (2*U0)

  • Damped AC PD diagnose (0,2-2*U0)

  • Damped AC TD diagnose (0,2-2*U0)


DAC teknologien har en testfrekvens mellom 20-500 HZ. Dette resulterer at kabel blir testet under tilnærmet like forhold som under normal drift, 50 Hz. For en ren stresstest så er dette ikke så viktig, men for PD diagnose så er det ønskelig at testforholdene er mest mulig like normale.


Under PD diagnosen blir følgende informasjon innhentet:


PD mappping (Lokalisasjon)

PDIV (Startspenningen)

PDEV (Slukkespenningen)

PRPD (PD mønstret)

PD level (Amplitude/intensitet)


Denne informasjonen blir benyttet for å avgjøre alvorlighetsgraden til PD aktivitetenSluttkontrollen vil gi følgende verdi:

  1. Verifikasjon på at kabelinstallasjonen tåler 2*U0 i 1 time (IEEE 400.4)

  2. Verifikasjon på at installasjonen er PD fri. Avdekkes PD, må dette utbedres for godkjennelse (IEC 60270)

  3. Oversikt over hele kabeltrase med plassering av skjøter/termineringer

  4. Tandelta verdier for fingeravtrykk til senere kontrollKontakt​
+47 95232799
post@neka.no
Harbitzalléen 2A
0275 OSLO
NORWAY
  • LinkedIn - Grey Circle

© 2020 NEKA

Images from Unsplash, PryCam, B2 electronic, Wirescan, onsite hv group

neka_ny-neg.png