top of page
  • TW

Sluttkontroll av høyspent kabelanlegg i vindparkerFør overtagelse av et nytt anlegg må det utføres sluttkontroll for å verifisere at anlegget har svakheter som på kort eller lang sikt kan føre til potensielt farlige og kostbare havarier.

Dette burde også gjelde for HS kabelanlegget.


I en vindpark er ofte kabelanlegget en omfattende del av anlegget som gjerne består av kilometervis med kabel koblet sammen ved hundrevis av skjøter og endeavslutninger.

Kablene kommer ferdig testet fra fabrikk og med en godkjent kappetest er det svært skjelden det avdekkes noen feil med disse. Derimot så ser man ofte at skjøter og endeavslutninger har svakheter som vil føre til en forkortet levetid.


For å avdekke disse svakhetene før anlegget settes i drift anbefales det at man utfører en komplett isolasjonstest med PD diagnose i henhold til IEC 60502-2 eller IEEE 400.
En ren isolasjonstest er en godkjent/ikke-godkjent test. Hvor kriteriet er at anlegget holder spenningen i en gitt tid. Alene kan en slik test gi en del falske positive resultater, spesielt ved nye anlegg. Mindre og mer typiske installasjonsfeil som; dårlig preparert pex overflate, luftlommer, dårlig halvlederavtak, dårlig krymping og feilmontering av feltfordeler vil ofte "overleve" selve stresstesten.


For å avdekke denne typen "normale" installasjonsfeil må man kombinere stresstesten med Partial Discharge diagnose. En ren stresstest vil i de fleste tilfeller kun avsløre grove installasjonsfeil og ikke mer "normale" feil som kan oppstå under montasjen.


PD testing er ansett som det beste diagnose verktøyet for høyspentkomponenter. PD testing er som oftest et krav når det utføres sluttkontroll av komponenter før de blir levert fra fabrikken (FAT)Sluttkontroll med DAMPED AC & PD/diagnose (SAT)

Neka utfører sluttkontroll av kabelanlegg opp til 132 kV:

  • Damped AC stresstest (2*U0)

  • Damped AC PD diagnose (0,2-2*U0)


DAC teknologien har en testfrekvens mellom 20-300 HZ. Dette resulterer at kabel blir testet under tilnærmet like forhold som under normal drift, 50 Hz. For en ren stresstest så er dette ikke så viktig, men for PD diagnose så er det ønskelig at testforholdene er mest mulig like normale.


Under PD diagnosen blir følgende informasjon innhentet:


PD mappping (Lokalisasjon)

PDIV (Startspenningen)

PDEV (Slukkespenningen)

PRPD (PD mønstret)

PD level (Amplitude/intensitet)


Denne informasjonen blir benyttet for å avgjøre alvorlighetsgraden til PD aktivitetenSluttkontrollen vil gi følgende verdi:

  1. Verifikasjon på at kabelinstallasjonen tåler 2*U0 i 1 time (IEEE 400.4)

  2. Verifikasjon på at installasjonen er PD fri. Avdekkes PD, må dette utbedres for godkjennelse (IEC 60270)

  3. Oversikt over hele kabeltrase med plassering av skjøter/termineringer
Comments


bottom of page