top of page
  • TW

Sluttkontroll på høyspentkabler i ny vindpark i henhold til IEEE 400.2-2013

NEKA er i gang med å teste et 36 kV kabelsystem i en ny vindpark i Norge. Totalt skal over 200 km høyspentkabel med skjøter og endeavslutninger verifiseres. Høyspentkablene isolasjonstestes med Very low frequency (VLF).


Hver fases utsettes for 44 kV rms i en time. Dette er godkjent eller ikke-godkjent test. Testen er godkjent hvis isolasjonssystemet tåler spenningen i en time.


I tillegg utfører vi en VLF TD test. Ved en TD test logges den resistive lekkasjestrømmen(Ir) og den kapasitive ladestrømmen(Ic) ved ulike spenningsnivå. TD verdiene ved de ulike nivåene kontrolleres opp mot kriteriene i IEEE 400.2-2013. Verdiene gir også eieren et fingeravtrykk av kabelinstallasjonen for fremtidig kontroll.


Hensikten med isolasjonstesting av høyspentkabler er å avdekke svakheter som kan havari under drift.bottom of page