top of page
  • TW

Sluttkontrol av høyspent bryteranlegg med Power frequency withstand test iht. IEC 62271-200


Når et bryteranlegg er installert på site er det ofte et krav at det komplette anlegget testes i henhold til IEC 62271-200 for å sikre at sammenkoblingen av modulene er utført korrekt.


I henhold til IEC 62271-200 skal det ferdige anlegget testes med en AC spenning 50/60 Hz. Denne type testen kalles gjerne for Power frequency withstand test. Testspenningen skal være 80% av spenningen benyttet under FAT testen. For en 24 kV anlegg vil testspenningen være 48 kV. Testspenningen holdes i 1 minutt og er bestått om ingen overslag oppstår under dette minuttet.


I mange tifeller kombineres gjerne withstand testen med måling av partielle utladninger. Dette for å sikre at anlegget ikke har mindre svakheter, i feks isolatorer, som over tid kan føre til havari.


Neka tilbyr denne type testing for utstyr rated (Ur) opp til 52 kV.


Comments


bottom of page