top of page
  • TW

Restlevetidsvurdering av høyspent kabelanlegg

Hva er kostnaden ved å skifte ut et kabelanlegg for tidlig?


Den tekniske levetiden til høyspentkabler er anslått til å være 30 år. Likevel ser man på erfaringstallene at en stor andel av anleggene har en vesentlig lengre levetid. Resultater fra ulike studier tilsier at man kan forvente en levetid et sted mellom 40 og 80 år.


Ethvert kabelanlegg utsettes for en rekke ulike miljømessige og operasjonelle stressfaktorer som kan akselerere aldringen. Med andre ord vil det være store variasjoner i den faktiske levetiden til de ulike anleggene.


En ikke-destruktiv tilstandskontroll gir god oversikt over kabelanleggets tekniske tilstand. Med denne kunnskapen kan kabelanlegget friskmeldes helt eller avdekke om deler av kabel, skjøter eller endeavslutninger burde skiftes for å unngå havarier.


PEX-kabel fra 1984 forlagt i svært vått miljø viste ingen tegn til aldring

Neka utførte nylig en ikke-destruktiv tilstandskontroll av en 1,3 km lang 22 kV kabel fra 1984. Kabeltraséen gikk langsmed en elv et godt stykke og med tanke på kabeltypens vanntre-problematikk var det stor spenning til kabelens tilstand.


Kabeldiagnosen tar ca. 3 timer og består av:


(1) Offline PD måling:Avdekker svake punkter i kabelisolasjon, skjøter eller endeavslutninger

(2) Offline TD måling:Avdekker isolasjonsaldring og vanntrevekst


Resultatene fra kabeldiagnosen indikerer ingen isolasjonsfeil og lav isolasjonsaldring. Basert på dette så er det ingenting som tilsier at den aktuelle kabelen burde skiftes ut selv om den har passert den tekniske levetiden.Comments


bottom of page