top of page
  • TW

Prediktivt vedlikehold på høyspent kabelanlegg 6,3-420 kV


Med et prediktivt vedlikehold blir beslutninger tatt basert på databasert grunnlag. Studier viser at det er store verdier i å gå fra reaktivt til prediktivt vedlikehold. Med prediktivt vedlikehold kan man oppnå 25-30% lavere vedlikeholdskostnader, 70-75% færre uforutsigbare havarier og 35-45% mindre nedetid.


Konsekvensene av havari i høyspenningsutstyr kan være katastrofale. På den ene siden har man de svært kostbare reparasjonene. På den andre siden har man de potensielt store konsekvensene når det gjelder nedetid, samt ulemper og farer som påvirker offentligheten og miljøet.


Prediktivt vedlikehold er ingen absolutt mirakelkur, men det er så "bra som det blir". Med regelmessig tilstandskontroll kan NEKA hjelpe dere med å oppnå et forutsigbart vedlikehold og unngå konsekvensene som følger med uforutsigbare havarier.Online Partial discharge survey:

Tilstandskontroll som utføres på alt av høyspentanlegg 6,3-420 kV uten behov for driftstans


Offline high voltage testing with partial discharge and TanDelta diagnosis:

Tilstandskontroll som utføres på kabelanlegg 6,3-132 kV. Kontrollen krever driftstans, men til gjengjeld får man en grundigere analyse også ved overspenning (Feil som trigges ved feks jordfeil avdekkes)


Comentários


bottom of page